УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

ЦАГДАН ХОРИХ 461 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ АНГИЙН ДАРГА 

Овог, нэр: Б.Нямгомбо

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны Доктор

 

ЦАГДАН ХОРИХ 461 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА 

Овог, нэр: Б.Амгаланбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдахуйн ухааны Магистр