Шуурхай мэдээ

Үйлс сэргээх андууд ТББ-аас Шинэ эхлэл-шинэ хандлага сургалт зохион байгууллаа.

Тус ангийн сүлжээний инженер, дэслэгч Б.Баярбадрах 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам”, “Output дотоод харилцааны чатын програмыг ашиглах нь” сэдвээр 1 цагийн сургалт, “Үйлс сэргээх андууд ТББ”-ын тэргүүн н.Ганхүлэг “Шинэ эхлэл, шинэ хандлага” сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалтыг тус тус амжилттай зохион байгуулж, нийт алба хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*