Шуурхай мэдээ

Нийт бие бүрэлдэхүүнд “Гэр бүлийн харилцаанд эцэг, эхийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

2019-2020 оны хичээлийн жилд Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн алба, нэгжүүдийн сургалт зохион байгуулах хуваарийн дагуу тус ангийн захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс хамтран “Хорих байгууллагын нөхөрлөл” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Д.Баярааг урьж авч ирэн 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд “Хувь хүний хүмүүжил ба хүүхэд насны төлөвшил”, Гэр бүлийн харилцаанд эцэг, эхийн гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо” зэрэг сэдвүүдээр 1 цаг 30 минутын танхимын сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, нийт алба хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*