Шуурхай мэдээ

Монголын үрс маш олон болж, айл өрх бүр элэг бүтэн, эрүүл энх, аз жаргалтай байх болтугай.

Тус байгууллага нь 10 гаруй орон тооны бус зөвлөлтэй бөгөөд эдгээрийн нэг болох 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/36 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Соёл, олон нийтийн комиссийн гишүүд тус ангийн хамгаалалтын ажилтан, ахлагч Д.Билгүүний гэр бүлд шинээр охин мэндэлсэн тул ангийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн б/98 дугаар тушаалаар 7 /долоо/ хоногийн цалинтай чөлөөг олгож, 100.000 /нэг зуун мянга/ төгрөгийн тусламж үзүүллээ.

Монголын үрс маш олон болж, айл өрх бүр элэг бүтэн, эрүүл энх, аз жаргалтай байх болтугай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*