Шуурхай мэдээ

Эмнэлгийн алба

IMG_0744

                                   а/х Б.Дарханбат даргатай Нэгдсэн эмнэлэгийн алба