Шуурхай мэдээ

Захиргаа

[person name=”Батхүү Амардорж ” title=”Ангийн дарга ” picture=”http://461.cd.gov.mn/wp-content/uploads/2015/09/-e1463543311818.jpg” pic_link=”” linktarget=”_self” pic_style=”dropshadow” pic_style_color=”” pic_bordersize=”0″ pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”0″ social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”4px” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=” ” email=”” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” class=”” id=””]НАС: 48
БОЛОВСРОЛ: ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ МАГИСТР
МЭРГЭЖИЛ: ЭРХ ЗҮЙЧ
[/person]
[person name=”Лхагва Баттулга ” title=”Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга / Ахмад ” picture=”http://461.cd.gov.mn/wp-content/uploads/2015/09/22.jpg” pic_link=”” linktarget=”_self” pic_style=”dropshadow” pic_style_color=”” pic_bordersize=”0″ pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”0″ social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”4px” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=” ” email=”” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” class=”” id=””]НАС: 35
БОЛОВСРОЛ: ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ МАГИСТР
МЭРГЭЖИЛ: ЭРХ ЗҮЙЧ[/person]
[person name=”Гүнбилэг Батбэх ” title=”Сүлжээний Инженер / Дэслэгч ” picture=”http://461.cd.gov.mn/wp-content/uploads/2015/09/32.jpg” pic_link=”” linktarget=”_self” pic_style=”dropshadow” pic_style_color=”” pic_bordersize=”0″ pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”0″ social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”4px” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=” ” email=”” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” class=”” id=””]НАС: 23
БОЛОВСРОЛ: КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ БАКАЛАВР
МЭРГЭЖИЛ: SOFTWARE ENGINEER [/person]
[person name=”Отгонбаяр Лундаажанцан ” title=”Нарийн бичиг ” picture=”http://461.cd.gov.mn/wp-content/uploads/2015/09/41.jpg” pic_link=”” linktarget=”_self” pic_style=”dropshadow” pic_style_color=”” pic_bordersize=”0″ pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”0″ social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”4px” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=” ” email=”” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” class=”” id=””]НАС: 27
БОЛОВСРОЛ: ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН УХААНЫ БАКАЛАВР
МЭРГЭЖИЛ: МОНГОЛ-АНГЛИ ХЭЛ СУДЛААЧ ОРЧУУЛАГЧ [/person]